ZƏNG

                                                     Qurban   Məsimov
                         
                                                           Z  Ə  N  G
                                    (mono  tamaşa)


                     Quruluşçu  rejissor      Qurban Məsimov
              Quruluşçu  rəssam      Rəvanə  Yaqubova

                          İfa  edir:   RƏHİM  RƏHİMOV

                Tamaşanın  premyerası    28  aprel  2016-cı ildə  olmuşdur.