TƏDBİRLƏR


"OYUQ" TEATR STUDİYASI 
   15 may  2013-cü il

ULU  ÖNDƏR   HEYDƏR  ƏLİYEVİN
 90  İLLİK  YUBİLEYİNƏ  HƏSR  OLUNMUŞ
    
          "HƏR  BİRİMİZ  BİR  ÇİÇƏK" 

"OYUQ" TEATR STUDİYASI
  08  iyul 2013-cü il
" TƏBƏSSÜM " 
UŞAQ  SANATORİYASI 
II BEYNƏLXALQ "CIRTDAN"
KUKLA TEATRLARI FESTİVALI
"OYUQ" TEATR STUDİYASI
 " YENİ İL "
14 yanvar 2014-cü il"OYUQ"  TEATR  STUDİYASI
"NOVRUZ  ŞƏNLİYİ"
19 mart 2014-cü il."OYUQ" teatr studiyası
ULU ÖNDƏR,ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ
HEYDƏR ƏLİYEVİN 91 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR.
05 fevral 2015-ci il.
10 il TALASSEMİYASIZ
HƏYAT NAMİNƏ"OYUQ" Teatr-Studiyası
11 nayabr 2015-ci il.
Dövlət Bayrağı  və  Konstitusiya Günlərinə
Həsr olunmuş Xeyriyyə Tədbiri