TƏBƏSSÜM

08  iyul  2013-cü  il.

TƏŞKİLATÇI -  AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KUKLA  TEATRI

DƏSTƏK  -  UNİMA  AZƏRBAYCAN  MİLLİ  MƏRKƏZİ


Müəllif - SƏİDƏ  HAQVERDİYEVA