PİŞİYİN EVİ

                                                        S. Y. MARŞAK

                                                                          PİŞİYİN  EVİ


Quruluşçu  rejissor         Anar  Məmmədov

Quruluşçu  rəssam          İqbal  Əliyev


Tamaşanın  premyerası  25 mart 2017-ci ildə olmuşdur.