MELODİYA

             Qurban   Məsimov

                                         M  E  L  O  D  İ  Y  A
                      

        Quruluşçu  rejissor      Qurban  Məsimov

         Quruluşçu  rəssam      Rəvanə  Yaqubova


              Rollarda:

                  RƏHİM   RƏHİMOV
                  SAMİRƏ  NƏCƏFOVA


     Tamaşanın  premyerası  27  aprel  2016-cı ildə  olmuşdur.