MƏLİK MƏMMƏD

                  

Kəmalə Ağayeva
                         «MƏLİKMƏMMƏD»
                             (Xalq nağılı)


      Quruluşçu rejissoru - Yusif Abdurəhmanov
    Quruluşçu rəssamı - Rəvanə Yaqubova
    Bəstəkarı - Cahangir Zülfuqarov.


     «Məlikməmməd» nağıl-pyesi əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşanın qəhrəmanı şahın kiçik oğlu Məlikməmməd öz atasını cavanlaşdırmaq üçün bir çox çətinliklərdən keçir, divlərə, əjdahalara qalib gəlir, atasının canı olan sehirli almanı divlərdən alıb atasının hüzuruna gətirir. Bunun əvəzində də şah öz oğlu Məlikməmmədə padşahlığı hədiyyə etmək istəyir. Bu təklifi qəbul etməyən Məlikməmməd başqa məmləkətlərdə olan insanları, heyvanları xilas etmək və xoşbəxtliklə dolu olan, günəş işığı ilə yanan, məhəbbətlə ucalan işıqlı dünyanı  axtarmağa gedir.