DURNA BALIĞI

                                                                                                                                                                                                                                                  Rus  xalq  nağılı

                      D U R N A        B A L I Ğ I


       Quruluşçu rejissor      Anar  Məmmədov
      Quruluşçu  rəssam     Əfşan  Əsədova


      Tamaşanın premyerası    30  sentyabr  2017-ci ildə olmuşdur.