Dövlət Bayrağı və Konstitusiya Günləri

DÖVLƏT  BAYRAĞI  və  KONSTİTUSİYA GÜNLƏRİ
MÜNASİBƏTİLƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ XEYRİYYƏ TƏDBİRİ


 "OYUQ"  Teatr-Studiyası

11  noyabr 2015-ci il

Müəllif   Səidə  Haqverdiyeva
Rejissor    Cəmilə  Allahverdiyeva
Rəssam  İqbal  Əliyev

Tədbir , Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı
və  UNİMA  Azərbaycan Milli Mərkəzinin Təşkilatçılığı ilə
həyata keçirilmişdir.