CIRTDAN

                                                                                                                                                       Mirmehdi Seyidzadə
                           

 
«CIRTDAN»Quruluşçu rejissoru - Rəhman Əlizadə
Quruluşçu rəssamı - Lətifə Quluzadə
Bəstəkarı - Oqtay Zülfüqarovdur.

          Bu nağılın qəhrəmanı balaca, qoçaq Cırtdan nənəsindən icazə alıb dostları ilə bərabər meşəyə çırpı yığmağa gedirlər. Meşədə yolu azıb bir çox çətinliklərə düşərək gəlib divin mağarasına çıxırlar. Divi görən dostlar tez qaçıb gizlənir və Cırtdan tək qalır.Cırtdan balaca olsa da divin başını nənəsindən, babasından eşitdiyi məsəllər, çətin suallar və nağıllarla aldadır. Qoçaq Cırtdan öz ağlı ilə divə qalib gəlib dostları ilə birgə evlərinə, nənəsinin yanına qayıdırlar.
Tamaşanın premyerası 2003-cü ildə olub.