Aygül QurbanovaAygül Asəf qızı Qurbanova

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət
Kukla Teatrının
2-ci dərəcəli artisti

            Aygül Asəf qızı Qurbanova 1987-ci il yanvar ayının 1-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
                   62 və 35 saylı orta məktəblərdə təhsil almışdır (1994-2005). Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin "Teatr və Kino aktyorluq fakültəsini
          bitirmişdir (2005-2009).2009-cu ildən Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında çalışır.