AĞ VƏ QARA

“Ağ və Qara”      Kamran Şahmərdanın “Ağ və Qara” Pyesi əsasında böyük tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulan tamaşada kor uşağın talehi, onun gözünün günəş tərəfindən açılmasından sonra dünyanı seyr etməsi, gözəlliklərdən zövq alması, qara qövvələrə rast gəlməsi və hacıleylək, balıq, külək tərəfindən mühafizə səhnəsi təsvir olunur.
     Səhnələşdirəni və
    quruluişçu rejissoru-Kamran Şahmərdan
    Tamaşanın rəssamı- Tatyana Melnikova
    Azərbaycan dilinə tərcümə edən-Dilsuz Mustafayev
    Səsyazma-Ramzes
    Premyera 28 dekabır 2008-ci il.