91 illik

ULU ÖNDƏR , ÜMUMMİLLİ  LİDERİMİZ 
HEYDƏR  ƏLİYEVİN  91 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ  TƏDBİR

10  MAY  2014 - CÜ  İL.

 

       Müəllif                 Səidə  Haqverdiyeva

                        Pedaqoqlar         Tamilla  Bunyatova

                                   Cəmilə Allahverdiyeva

                         Rəhim  Rəhimov