90 illik yubiley

TƏŞKİLATÇI     -    AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  KUKLA  TEATRI

DƏSTƏK   -   UNİMA  AZƏRBAYCAN  MİLLİ  MƏRKƏZİ

         "KASPİ"  TƏHSİL  MÜƏSSİSƏSİ


Müəllif  -  SƏİDƏ  HAQVERDİYEVA