REPERTUAR

   2017-ci ilin FEVRAL ayı üçün

R E P E R T U A R


 
3 fevral
Saat 12.00, 14.00       Ş.Pero “ÇƏKMƏLİ PİŞİK”
Saat  16.00                 T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

4 fevral
Saat 12.00, 14.00      Azərbaycan xalq nağılı    “TİLSİMLİ  MEŞƏ”
Saat 16.00                 Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

5 fevral
Saat 12.00,14.00      K.Kaldoni “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”
Saat 16.00                K.Kaldoni “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”(rus dilində)
 
10 fevral
Saat 12.00, 14.00        C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”   
Saat 16.00                   C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

11 fevral
Saat 12.00, 14.00        Rus xalq nağılı    “QOĞAL”  
Saat 16.00                   Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

12 fevral
Saat 12.00, 14.00        L.Bomon    “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”
Saat 16.00                  T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”     (rus dilində)

17 fevral
Saat 12.00, 14.00       Ə.Səmədli    “CİK - CİK  XANIM”
Saat 16.00                  C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

18 fevral
Saat 12.00, 14.00      N.Kazımov “ƏLƏDDİN”
Saat 16.00                 T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”     (rus dilində)

19 fevral
Saat 12.00, 14.00      Azərbaycan xalq nağılı    “AĞ BABANIN NAĞILI”
Saat 16.00                 Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

24 fevral
Saat 12.00,14.00        V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL”
Saat 16.00                  V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL” (rus dilində) 

25 fevral
Saat 12.00, 14.00       Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00                  T.Ağayev   “QOÇAQ  ƏHMƏD”      (rus dilində)