REPERTUAR                           2017 -ci  ilin DEKABR  ayı üçün

                          REPERTUAR

01 dekabr
Saat 12.00, 14.00      N.Kazımov    “ƏLƏDDİN”
Saat 16.00                Rus xalq nağılı    “DURNA BALIĞI”  (rus dilində) 

02 dekabr
Saat 12.00,14.00      C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”  
Saat 16.00               C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

03 dekabr
Saat 12.00, 14.00     Rus xalq nağılı    “QOĞAL”  
Saat 16.00               Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

08dekabr
Saat 12.00, 14.00    M.Seyidzadə   “CIRTDAN”
Saat 16.00              T.Ağayev    “QOÇAQ ƏHMƏD”    (rus dilində)

09 dekabr
Saat 12.00, 14.00    Rus xalq nağılı   “TURP”
Saat 16.00              C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”  (rus dilində)

10 dekabr
Saat 12.00, 14.00   Ş.Perro     “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00             Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

15 dekabr
Saat 12.00,14.00    K.Ağayeva    “GÖYÇƏK  FATMA”
Saat 16.00             Rus xalq nağılı    “DURNA BALIĞI” (rus dilində)

16 dekabr
Saat 12.00,14.00    Ə.Səmədli     “CİK - CİK  XANIM”
Saat  16.00            C.Rodari   “ÇİPOLLİNO” (rus dilində)

17 dekabr
Saat 12.00,14.00    A.Şaiq    “TIQ-TIQ VƏ TAQ-TAQ - ın nağılı”
Saat 16.00             T.Ağayev    “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

22 dekabr
Saat 12.00,14.00    V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL”
Saat 16.00             V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL” (rus dilində)

23 dekabr
Saat 12.00,14.00    Ə.Oruc  “ZINQIROVLU PİŞİK”
Saat 16.00             Rus xalq nağılı    “QOĞAL (rus dilində)

24 dekabr
Saat 12.00,14.00    M.Seyidzadə    “CIRTDAN”
Saat 16.00             T.Ağayev     “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

                               27-31 dekabr
                Saat 12.00,14.00,16.00,18.00   
                             “QIŞ NAĞILI”