REPERTUAR                           2018 - ci  ilin FEVRAL ayı üçün

                          REPERTUAR


2 fevral
Saat 12.00, 14.00    K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”
Saat16.00               K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”(rus dilində)

3 fevral
Saat 12.00, 14.00    M.Seyidzadə     “CIRTDAN”  
Saat 16.00              T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

4 fevral
Saat 12.00, 14.00   A.Şaiq   “TIQ - TIQ VƏ TAQ - TAQ  ın nağılı”
Saat 16.00             Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”  (rus dilində)

9 fevral
Saat 12.00,14.00    Azərbaycan xalq nağılı   “AĞ  BABANIN  NAĞILI”
Saat 16.00             C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

10 fevral
Saat 12.00,14.00   S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”
Saat 16.00            Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI “  (rus dilində)

11 fevral
Saat 12.00, 14.00    Rus xalq nağılı   “Turp”
Saat 16.00              Rus xalq nağılı   “QOĞAL”  (rus dilində) 
   
16 fevral
Saat 12.00, 14.00    A.Lindqren  “KARLSON”
Saat 16.00              A.Lindqren  “KARLSON”  (rus dilində)

17 fevral
Saat 12.00, 14.00    L.Bomon  “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”
Saat 16.00             Rus xalq nağılı     “QOĞAL (rus dilində)

­­­­­­­18 fevral
Saat 12.00, 14.00  Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”
Saat16.00             T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

23 fevral
Saat 12.00, 14.00   Rus xalq nağılı     “QOĞAL
Saat 16.00             Rus xalq nağılı     “QOĞAL (rus dilində)

24 fevral
Saat 12.00, 14.00   K.Ağayeva    “GÖYÇƏK  FATMA”
Saat 16.00             Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

25 fevral
Saat 12.00, 14.00   M.Seyidzadə “CIRTDAN”
Saat 16.00             T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)