REPERTUAR                           2017 -ci  ilin  M A Y  ayı üçün

                          REPERTUAR


5 may
Saat 12.00, 14.00      A.Lindqren    “KARLSON”
Saat16.00                 A.Lindqren     “KARLSON”  (rus dilində)

6 may
Saat 12.00, 14.00    Rus xalq nağılı   “ TURP”
Saat 16.00               T.Ağayev  “QOÇAQ ƏHMƏD”  (rus dilində)

7 may
Saat 12.00, 14.00   Ş.Perro   “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00               Rus xalq nağılı     “QOĞAL”   (rus dilində)

9  may
Saat 12.00,14.00    S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”
Saat 16.00              T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

12 may
Saat 12.00,14.00    K.Ağayeva  “GÖYÇƏK FATMA”
Saat 16.00              T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”  (rus dilində)

13 may
Saat 12.00,14.00   K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”
Saat 16.00             K.Kollodi  “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”  (rus dilində)

14 may
Saat 12.00, 14.00    N.Kazımov  “ƏLƏDDİN”
Saat 16.00               Rus xalq nağılı  “QOĞAL”  (rus dilində)     

19 may
Saat 12.00, 14.00    C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”  
Saat 16.00               C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

20 may
Saat 12.00, 14.00    M.Seyidzadə  “CIRTDAN”
Saat16.00                T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”  (rus dilində)

21 may

Saat 18.00               Rus xalq nağılı   “QOĞAL”    ( rus dilində)

26 may
Saat 12.00, 14.00     Ə.Oruc    “ZINQIROVLU  PİŞİK”
Saat 16.00               C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

27 may
Saat 12.00, 14.00     V. İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL”                
Saat 16.00               
V. İlyuxov OYAQ GÖZƏL”   (rus dilində)

28 may
Saat 12.00,14.00    S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”
Saat 16.00              T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)