REPERTUAR

   2017-ci ilin YANVAR ayı üçün

R E P E R T U A R


 

  30 dekabr 2016-cı il   -  08 yanvar  2017-ci il

       saat   12-00 ; 14-00 ; 16-00 ; 18-00 
          
               "  QIŞ  NAĞILI "


13 yanvar
Saat 12.00, 14.00       V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL”
Saat 16.00                  V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL” (rus dilində) 

14 yanvar
Saat 12.00, 14.00      Azərbaycan xalq nağılı    “AĞ BABANIN NAĞILI”
Saat 16.00                 Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

15 yanvar
Saat 12.00, 14.00     N.Kazımov “ƏLƏDDİN”
Saat 16.00                C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

21 yanvar
Saat 12.00, 14.00    Ə.Oruc “ZINQROVLU PİŞİK”
Saat 16.00               T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”     (rus dilində)

22 yanvar
Saat 12.00, 14.00   M.Seyidzadə   “CIRTDAN”
Saat 16.00              Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

27 yanvar
Saat 12.00, 14.00   K.Ağayeva  “GÖYCƏK FATMA”
Saat  16.00             C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

28 yanvar
Saat 12.00, 14.00    K.Ağayeva   “MƏLİKMƏMMƏD”
Saat 16.00              Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

29 yanvar
Saat 12.00, 14.00   Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00              T.Ağayev   “QOÇAQ  ƏHMƏD”      (rus dilində)

30 yanvar
Saat 12.00, 14.00   Ə.Səmədli    “CİK - CİK  XANIM”
Saat  16.00             C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

31 yanvar
Saat 12.00, 14.00   A.Şaiq  “TIQ-TIQ VƏ TAQ-TAQ - ın nağılı”
Saat 16.00              Rus xalq nağılı    “QOĞAL” (rus dilində)