REPERTUAR                           2018 - ci  ilin APREL ayı üçün

                          REPERTUAR1 aprel
Saat 12.00, 14.00        K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”
Saat16.00                   Rus xalq nağılı “QOĞAL”(rus dilində)

6 aprel
Saat 12.00,14.00         K.Ağayeva “GÖYÇƏK FATMA”
Saat 16.00                  T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

7 aprel
Saat 12.00,14.00          Rus xalq nağılı “Turp”
Saat 16.00                   Rus xalq nağılı   “QOĞAL”  (rus diilində)

8 aprel
Saat 12.00, 14.00         M.Seyidzadə     “CIRTDAN” 
Saat 16.00                M.Müşfiq    “ŞƏNGÜLÜM , MƏNGÜLÜM”  - mono Ü.Əliyeva 

13 aprel
Saat 12.00, 14.00         Ş.Perro    “ÇƏKMƏLİ  PİŞİK”
Saat16.00                    T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

14 aprel
Saat 12.00, 14.00         S.Y.Marşak  “PİŞİYİN EVİ”
Saat 16.00                   Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

15 aprel
Saat 12.00,14.00          Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00                    Rus xalq nağılı     “QOĞAL” (rus dilində)

20 aprel
Saat 12.00, 14.00          Ə.Səmədov     “CİK - CİK XANIM”
Saat 16.00                    C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

21 aprel
Saat 12.00, 14.00          A.Lindqren  “KARLSON”
Saat 16.00                    A.Lindqren  “KARLSON”  (rus dilində)

22 aprel
Saat 12.00, 14.00          N.Kazımov        “ƏLƏDDİN”
Saat 16.00                    Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)