REPERTUAR                           2018 - ci  ilin M A Y ayı üçün

                          REPERTUAR1 may
Saat 12.00, 14.00,16.00     A.Şaiq   “TIQ - TIQ VƏ TAQ - TAQ  ın nağılı”
Saat18.00                         T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”   rus dilində)

2 may
Saat 12.00, 14.00,16.00    M.Seyidzadə     “CIRTDAN” 
Saat 18.00                       Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”  (rus dilində)

3 may
Saat 12.00, 14.00,16.00    L.Bomon  “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”
Saat 18.00                       Rus xalq nağılı   “QOĞAL”  (rus dilində)  
  
4 may
Saat 12.00,14.00,16.00     Rus xalq nağılı   “Turp”
Saat 18.00                      C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

5 may
Saat 12.00,14.00            S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”
Saat 16.00                 T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

6 may
Saat 12.00, 14.00           Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00                     Rus xalq nağılı     “QOĞAL” (rus dilində)

9  may
Saat 12.00, 14.00           K.Ağayeva    “GÖYÇƏK  FATMA””
Saat 16.00           Azərbaycan xalq  nağılı     “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM”
  
10  may
Saat 12.00, 14.00         M.Seyidzadə  “CIRTDAN”
Saat 16.00                   Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

11 may
Saat 12.00, 14.00         A.Lindqren   “KARLSON”
Saat16.00                    A.Lindqren   “KARLSON”   (rus dilində)

12 may
Saat 12.00, 14.00        Ə.Səmədov     “CİK - CİK XANIM”
Saat 16.00                  Rus xalq nağılı     “QOĞAL (rus dilində)

13 may
Saat 12.00, 14.00        N.Kazımov        “ƏLƏDDİN”
Saat 16.00                 T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

19 may 
Saat 12.00, 14.00       Ə.Oruc   “ZINQIROVLU PİŞİK”
Saat 16.00               T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

20 may
Saat 12.00, 14.00      Rus xalq nağılı   “QOĞAL” 
Saat 16.00                Rus xalq nağılı   “QOĞAL”  (rus dilində)

25 may
Saat 12.00, 14.00      K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”
Saat16.00                 K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”(rus dilində)

26 may
Saat 12.00, 14.00     Ş.Perro   “ÇƏKMƏLİ PİŞİK”
Saat16.00                C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

27 may
Saat 12.00, 14.00     A.Şaiq   “TIQ - TIQ VƏ TAQ - TAQ  ın nağılı”
Saat16.00                T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”   rus dilində)

28  may
Saat 12.00, 14.00     M.Seyidzadə   “CIRTDAN”
Saat 16.00               Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)