REPERTUAR                           2018 - ci  ilin MART ayı üçün

                          REPERTUAR2 mart
Saat 12.00, 14.00    Ş.Perro    “ÇƏKMƏLİ  PİŞİK”
Saat16.00               T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

3 mart
Saat 12.00, 14.00    L.Bomon “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”
Saat 16.00              Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

4 mart
Saat 12.00, 14.00    Rus xalq nağılı “Turp”
Saat 16.00              Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

8 mart
Saat 12.00,14.00      S.Y.Marşak  “PİŞİYİN EVİ”
Saat 16.00               C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”       (rus dilində)

9 mart
Saat 12.00, 14.00,   Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00              T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

10 mart
Saat 12.00,14.00     Rus xalq nağılı    “QOĞAL”  
Saat 16.00              Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

11 mart
Saat 12.00, 14.00    M.Seyidzadə   “Cırtdan”
Saat 16.00              C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

16 mart
Saat 12.00, 14.00    V.İlyuxov    “OYAQ  GÖZƏL”
Saat 16.00              V.İlyuxov    “OYAQ  GÖZƏL” (rus dilində)

17 mart
Saat 12.00, 14.00    K.Ağayeva   “GÖYÇƏK FATMA”
Saat 16.00              T.Ağayev     “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)

18 mart
Saat 12.00,14.00,16-00     Ə.Səmədov     “CİK - CİK XANIM”
Saat 18.00               Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

19 mart
Saat 14-00,16-00     K.Kollodi "PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ"
Saat  18-00             K.Kollodi "PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ" (rus dilində)

20 mart
Saat 12.00, 14.00 16.00       M.Seyidzadə   “Cırtdan”
Saat 18.00                  Rus xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

21 mart
Saat 12.00, 14.00 16.00     Azərbaycan xalq nağılı  “AĞ BABANIN NAĞILI”
Saat18.00                        T.Ağayev “QOÇAQ ƏHMƏD”  (rus dilində)

22 mart
Saat 12.00, 14.00, 16.00     Rus xalq nağılı    “QOĞAL”  
Saat 18.00                       Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

23 mart
Saat 12.00, 14.00, 16.00    A.Şaiq “TIQ - TIQ VƏ TAQ - TAQ ın nağılı”
Saat 18.00                        C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

24 mart
Saat 12.00, 14.00, 16.00    Ş.Perro    “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 18.00                    Rus xalq nağılı    ”QOĞAL”   (rus dilində)

25 mart
Saat 12.00,14.00,16.00    Rus xalq nağılı “Turp”   
Saat 18.00                     Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI”   (rus dilində)

26 mart
Saat 12.00,14.00, 16.00     L.Bomon “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”
Saat 18.00                        T.Ağayev    “QOÇAQ  ƏHMƏD”   (rus dilində)