REPERTUAR                           2017 -ci  ilin OKTYABR  ayı üçün

                          REPERTUAR01 oktyabr
Saat 14.00                     N.Kazımov    “ƏLƏDDİN”
Saat 16.00                     T.Ağayev   “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

06 oktyabr
Saat 12.00,14.00            A.Lindqren      “KARLSON”                
Saat 16.00                     A.Lindqren      “KARLSON”     (rus dilində)

07 oktyabr
Saat 12.00, 14.00           C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”   
Saat 16.00                     C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

08 oktyabr
Saat 12.00, 14.00            Rus xalq nağılı   “QOĞAL”  
Saat 16.00                      Rus xalq nağılı   “QOĞAL”    (rus dilində)

13 oktyabr
Saat 12.00, 14.00            L.Bomon “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”
Saat 16.00                 Rus xalq nağılı “DURNA BALIĞI”  (rus dilində)

14 oktyabr
Saat 12.00, 14.00            Rus xalq nağılı “TURP”
Saat 16.00                      Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

15 oktyabr
Saat 12.00,14.00             V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL”
Saat 16.00                      V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL”   (rus dilində)

20oktyabr
Saat 12.00, 14.00           C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”   
Saat 16.00                     C.Rodari   “ÇİPOLLİNO”    (rus dilində)

21 oktyabr
Saat 12.00,14.00            Ə.Oruc      “ZINQIROVLU  PİŞİK”
Saat 16.00                     Rus xalq nağılı    “QOĞAL”    (rus dilində)

22 oktyabr
Saat 12.00,14.00            K.Ağayeva    “GÖYÇƏK  FATMA”
Saat 16.00                     T.Ağayev   “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)
  
27 oktyabr
Saat 12.00,14.00             Ə.Səmədli   “CİK - CİK  XANIM”
Saat 16.00                     Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

28 oktyabr                      
Saat 12.00,14.00            Ş. Perrro “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00      
T.Ağayev   “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)