REPERTUAR                           2017 -ci  ilin SENTYABR  ayı üçün

                          REPERTUAR


16 sentyabr
Saat 12.00, 14.00             S.Y.Marşak “PİŞİYİN EVİ”
Saat  16.00                      Rus xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

17 sentyabr
Saat 12.00, 14.00            Ü.Hacıbəyli    “O OLMASIN, BU OLSUN”
Saat 16.00                      T.Ağayev    “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

22 sentyabr
Saat 12.00,14.00,16.00             V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL”
                    
23 sentyabr
Saat 12.00, 14.00           Ş.Perro “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00                     Rus xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

24 sentyabr
Saat 12.00, 14.00           K.Kollodi    “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”
Saat 16.00                     K.Kollodi    “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ” (rus dilində)

29 sentyabr                                    
Saat 12.00, 14.00           K.Ağayeva “MƏLİKMƏMMƏD”
Saat 16.00                     C.Rodari   “ÇİPOLLİNO” (rus dilində)

30 sentyabr
Saat 12.00, 14.00           Rus xalq nağılı “TURP”
Saat 16.00                     T.Ağayev    “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)