REPERTUAR                           2018 - ci  ilin YANVAR ayı üçün

                          REPERTUAR


                            27 dekabr -03 yanvar

                “QIŞ NAĞILI” 

     Saat   12.00,14.00,16.00 (Azərbaycan dilində)
     Saat   18.00  (Rus dilində)


05 yanvar
Saat 12.00,14.00    A.Lindqren  “KARLSON”
Saat 16.00             A.Lindqren   “KARLSON” (rus dilində)

06 yanvar
Saat 12.00,14.00    Azərbaycan xalq nağılı  “AĞ BABANİN NAĞILI”
Saat 16.00            
T.Ağayev  “QOÇAQ ƏHMƏD" (rus dilində)

Saat 12.00,14.00    M.Seyidzadə    “CIRTDAN”
Saat 16.00           
T.Ağayev  “QOÇAQ ƏHMƏD" (rus dilində)

12 yanvar
Saat 12.00,14.00    C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”
Saat  16.00            C.Rodari   “ÇİPOLLİNO” (rus dilində)

13 yanvar
Saat 12.00,14.00    S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”
Saat 16.00             T.Ağayev    “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

14 yanvar
Saat 12.00,14.00    K.Ağayeva  “GÖYÇƏK FATMAL”
Saat 16.00             Rus xalq nağılı “DURNA BALIĞI” (rus dilində)

19 yanvar
Saat 12.00,14.00    Ə.Səmədov  “CİK-CİK  XANIM”
Saat 16.00             Rus xalq nağılı    “QOĞAL (rus dilində)

21 yanvar
Saat 12.00,14.00   Ş.Perro  “QIRMIZI  PAPAQ”
Saat 16.00           
T.Ağayev “QOÇAQ  ƏHMƏD” (rus dilində)

26 yanvar
Saat 12.00, 14.00     Rus xalq nağılı    “QOĞAL”  
Saat 16.00               Rus xalq nağılı    “QOĞAL”   (rus dilində)

27 yanvar
Saat 12.00,14.00   A.Şaiq  “TIQ-TIQ və TAQ-TAQIN NAĞILI”
Saat 16.00            T.Ağayev “QOÇAQ ƏHMƏD” (rus dilində)

28 yanvar
Saat 12.00,14.00    L.Bomon  “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”
Saat 16.00             C.Rodari  “ÇİPOLLİNO” (rus dilində)

29 yanvar
Saat 12.00,14.00    M.Seyidzadə    “CIRTDAN”
Saat 16.00            
Rus xalq nağılı    “DURNA BALIĞI” (rus dilində)

30 yanvar
Saat 12.00,14.00    V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL”
Saat 16.00            
V.İlyuxov   “OYAQ GÖZƏL” (rus dilində)

31 yanvar
Saat 12.00,14.00    Rus xalq nağılı “TURP”
Saat 16.00             T.Ağayev    “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)