REPERTUAR

   2017-ci ilin APREL ayı üçün

R E P E R T U A R


 


1 aprel
Saat 12.00, 14.00                     Ş.Perro    “ÇƏKMƏLİ  PİŞİK”
Saat16.00                                 Rus xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

7  aprel
Saat 12.00, 14.00                      C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”
Saat 16.00                                 C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

8  aprel
Saat 12.00, 14.00                      A.Şaiq   “TIQ - TIQ VƏ TAQ - TAQ IN NAĞILI”
Saat 16.00                                 A.Lindqren   “KARLSON”   (rus dilində)

9  aprel
Saat 12.00,14.00                       Ş.Perro  “QIRMIZI PAPAQ”
Saat 16.00                                 Rus xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

14 aprel
Saat 12.00, 14.00                      V.İlyuxov    “OYAQ  GÖZƏL”
Saat 16.00                                 V.İlyuxov    “OYAQ  GÖZƏL” (rus dilində)

15 aprel
Saat 12.00,14.00                    
   A.Lindqren    “KARLSON”
Saat 16.00                                
C.Rodari    “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

16 aprel
Saat 12.00, 14.00                      Ə.Səmədov  “CİK-CİK XANIM”
Saat 16.00                                 
T.Ağayev   “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

21 aprel
Saat 12.00, 14.00                       C.Rodari      “ÇİPOLLİNO”  
Saat 16.00                                  C.Rodari      “ÇİPOLLİNO”   (rus dilində)

22 aprel
Saat 12.00, 14.00                       M.Seyidzadə “CIRTDAN”
Saat 16.00                                  Rus xalq nağılı    ”QOĞAL” (rus dilində)

23 aprel
Saat 12.00,14.00                        Rus xalq nağılı  “TURP”     
Saat 16.00                                  T.Ağayev     “QOÇAQ ƏHMƏD”   (rus dilində)

28 aprel
Saat 12.00, 14.00                       L.Bomon “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”
Saat 16.00                                  Rus xalq nağılı   “QOĞAL”   (rus dilində)

29 aprel
Saat 12.00, 14.00,                  
S.Y.Marşak   “PİŞİYİN EVİ”
Saat 16.00                        K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”  (rus dilində)

30 aprel
Saat 12.00, 14.00                     
K.Kollodi   “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”
Saat 16.00                                  Rus xalq nağılı    ”QOĞAL” (rus dilində)