1965-ci idən bu günə qədər olan tamaşalar


Abdulla Şaiq adına
Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında,
teatrın yarandığı gündən hazırlanan tamaşalar:1965
M.Dilbazi «Göyçək Fatma»
Y.Tarxovskaya «Durna balığının əmri ilə»

1966
Ə.Səmədli «Artıq tamah baş yarar»
Ə.Abbasov «Keçinin qisası»
H.Nadir «Qəndəli Aydan gəlib»

1967-1968
İ.Coşqun «Yalançı dostlar»
A.Nağıyev «Etibar»
M.Seyidzadə «Cırtdan»
M.Seyidzadə «Qorxmaz»

1969
F.Məmmədov «Tələ quran özü düşər»
C.Radari «Celsomina»
R.Heydər «Göylər qonağı»
M.Seyidzadə «Sehirli nar»

1970
Ə.Səmədli və A.Qüdrət «Əzablı günlərin sonu»
Ə.Məmmədov «Cəsur uşaqlar»
N.Zamanov və M.Məmmədov «Səfərin nağılı»

1971
V.Rabada «Zəncirlənmiş pəri»
J.Xarşani və V.Puili «Xari Yanoş»

1972
Ə.Səmədli «Artıq tamah baş yarar»
Ə.Abbasov «Keçinin qisası»

1973
Q.Tsiferov və Q.Sapqir «Cəsur kosmanavtlar»
S.Marşal «Bu ev kimin evidir?»

1974
H.Ziya «Əkiz qardaşlar»
T.Mütəllibov «Meşə nağılı»
T.Kazımov «Qaçaq Polad»
Y.Yeliseyev «Sembo»
V.Rabada «Zəncirlənmiş pəri»

1975
A.Şaiq «Üç nağıl»
Anar « Qaravəlli»
L.Babinskaya «Qızcığaz Tina haqqında»

1976
T.Mütəllibov «Danışan qayalar»
N.X.Andersen «Olye Lukoye və yaxud sehirli çətirlər»

1977
T.Qarabağlı «Du, du yol verin»
M.Atəş «Cırtdan»
Ü.Hacıbəyov «Məşədi İbad» (O olmasın, bu olsun)
N.Dadaşova «Malçış Kibalçış»
N.Qarnet «Ələddinin sehirli çırağı»

1978
S.Məmmədzadə «Tülkünün aqibəti»
R.Moskva «Hara qaçırsan dayça?»
V.Livşits və İ.Kiçanov «Sirli Gipopotam»
Y.Oleşa «Üç gombul» (rus dilində)

1979
Y.Oleşa «Üç gombul» (azərbaycan dilində)
X.Əlibəyli «Cunquş»
Ə.Abbasov «Keçinin qisası»

1980
Y.Şvarts «Qırmızı papaq»
S.Dağlı «Uşağı gecə əyləndirməli»
T.Ağayev «Cırtdan»
R.Əlizadə «Hamam hamam içində»

1981
S.Mixalkov «Üç donuz balası»
R.Moskva «Əlibaba və quldurlar»
T.Ağayev «Cırtdanın yeni sərgüzəşti»
F.Məmmədov «Ac qulağum, dinc qulağım»

1982
E.Baxış «Məlikməmməd»
Xalq nağılı əsasında «Xeyir və Şər»

1983
F.Sadıq «Yumaq top»
Ə.B.Əhmədxan «Danışan kuzə»

1984
E.Quliyev və A.Əbilov «Basat və Təpəgöz»
O.Volzova «Sehirli quyu»
V.Palçiskayte «Ay sizi, insancıqlar»
Ə.Vəliyev «Madarın dastanı»

1985
Ş.Hüseynov «Sehirli güzgü»
Ə.Səmədli « «Meşədə konsert»
X.Əlibəyli «Gözəllər gözəli»
Xalq nağılı əsasında «Qoğal»

1986
M.Suponi «Zolaqlıların hekayəti»
Xalq nağılı əsasına «Keçi balaları»
Enn Xoqart «Mehriban dostlar»

1987
M.Lermontov «Aşıq Qərib»

1988
Ə.Haqverdiyev «Pəri cadu»
L.Lopeyskaya və Q.Krçulavanın «Leylək balası və müqəvva»
A.Ostrovski «Qar qız»
R.Əlizadə «Sindibadın xoşbəxtlik adasına səyahəti»

1989
Edi Tarbani « Qarınqulu zürafə»
H.X.Andersen «Bülbül»
K.Aslanov «Qızıl almalar»

1990
R.Əlizadə «Tıq-tıq xanım»
Ç.Ələsgərov «Yabançı dostlar»
M.F.Axundzadə «Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah»
N.Bədəlov « Qara rəngin nağılı»

1991
N.Ağayev «Oxay və Əhməd»
N.Ağayev «Bakı həyətinin rekviyemi»
Ş.Perro « Göy saqqal»

1992
R.Əlizadə «Bilqamıs əfsanəsi»

1993
F.Qurbansoy və B.Basqallı «Canım Qırat, Gözüm Dürat»
H.Hüseynov «Saz əhvalatı»
R.Əlizadə «Keçəlin toyu»
K.Aslanov «Şərq nağılı»
B.Brext «Kuraj ana»

1994
R,Əlizadə «Pırpız Sona»
R.Əlizadə «Dəli Domrul»
Ə.Hüseynov «Xoşbəxtlik quşu»

1995
Ə.Səmədli «Cubbulunun çərpələngi»
R.Əlizadə «Damdabaca»
H.Hüseynov «Ulamaqdan Mələməyə»
Ə.Hüseynov «Möcüzəli tamaşa»

1996
R.Əlizadə «Maymaq»
M.Quliyev «Dovşanın məhkəməsi»

1997
R.Əlizadə «Eramızdan milyon il əvəl»
R.Əlizadə «Ay dəli»

1998
R.Əlizadə «Ələkbər əmi gülüş planetində»
R.Əlizadə «Bahar qızının nağılı»
E.Şayye «Od oğlan»
A.S.Puşkin «Qızıl xoruz»
K.Ağayeva «Göyçək Fatma»

1999
R.Əlizadə «Dəcəl çəpişlər, belə-belə işlər»
Ş.Hüseynov «Sehirli güzgü»

2000
M.F.Axundzadə «Xırs quldurbasan»
A.Ələddin qızı «Ələkbər əmi divin qəsrində»
R.Əlizadə «Ovçu məstan»

2001
Ə.Səmədli «Cik-cik xanım»
M.Yuxma «Həsir oğlan»

2002
X.Əlibəyli «Ləpələrin nağılı»
F.Rzayev «Keçəl pəhləvan»
T.Ağayev «Qoçaq Əhməd»
A.S.Puşkin «Qızıl xoruz»

2003
M.Seyidzadə «Cırtdan»
R.Əlizadə «Maymaq»
L.Haqverdiyeva «Qız qalası»
R.Əlizadə «Fantaziya»

2004
M.F.Axundzadə «Xırs quldurbasan»
V.Qauf «Yalançı şahzadə»
N.Kazımov «Ələddin»
R.Əlizadə «Tülkünün uçuşu»

2005
N.Kazımov «Ələddin» (rus dilində)
Ə.Abbasov «Şəngülüm, Şüngülüm»
Ş.Perro «Qırmızı papaq»
Ö.Arabul «Dəniz dibində zəng səsi»

2006
F.Q.Lorka «İlbisin mahnısı»
A.Bunyadzadə «Kral»
E.Rəhimzadə «Sizin saat»
E.Baxış «Məlikməmməd»

2007
Qrim qardaşlarının eyni adlı nağılı əsasında «Bremen musiqiçiləri»
H.X.Andersen «Düyməcik»
Elşad Rəhimzadə «Nağıllar aləmində»

2008

C.Rodari «Çipollino» (rus dilində)
A.Şaiq «Tıq-tıq xanım»
K.Şahmərdan «Ağ və Qara»
R.Hovard «Quyl şəhəri və ya qış nağılı»

2009

V.Rabada «Rəhmanın nağılı»
K.Qotsi «Şahzadə Turandot»
Ə.Oruc «Zınqırovlu pişik»
V.Şekspir "Yay gecəsində yuxu"

2010
R.Əlizadə "Sehirli mücrü"
  N.Gəncəvi "Xeyir və Şər"
Ü.Hacıbəyli "O olmasın,bu olsun"
Ş.Perro  "Göy  saqqal"


2011
A.Şaiq "Dünya gözəli"
N.Ağayev "Quşcuğaz"
H.X.Andersen "Nağıl haqqında nağıl"
H.Ziya "Əkiz qardaşlar"


2012
R.Əlizadə "SİNDBADIN XOŞBƏXTLİK ADASINA SƏYAHƏTİ"
M.F.Axundzadə "MÜSYO JORDAN VƏ DƏRVİŞ MƏSTƏLİ ŞAH"
K.Kollodi "PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ"
A.S.Ekzüperi  "BALACA ŞAHZADƏ"
K.Kollodi "PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ" (rus dilində)
Ş.Perro "SEHRBAZ  QADIN"
A.Lindqren "KARLSON"
R.Əlizadə "DƏLİ DOMRUL"
R.Əlizadə "CIRTDANIN YENİ İL SƏRGÜZƏŞTLƏRİ"

2013
A.Lindqren "KARLSON" rus dilində
K.Ağayeva "GÖYÇƏK  FATMA"
C.Rodari "ÇİPOLLİNO"
K.Ağayeva "MƏLİKMƏMMƏD"
M.Seyidzadə "ÇIRTDAN"
Q.Məsimov"CIRTDAN VƏ GÖYÇƏK FATMANIN YENİ İL SƏRGÜZƏŞTLƏRİ"

2014
Rus xalq nağılı  "QOĞAL"
Q.Məsimov "ŞOU ÇANTA TRİO VƏ ..."
A.Məmmədov "KİM DAHA GÜCLÜDÜR"
Rus xalq nağılı "QOĞAL" (rus dilində)
A.Şaiq "TIQ-TIQ və TAQ-TAQIN NAĞILI"
Azərbaycan xalq nağılı "SEHİRLİ ÜZÜK"


2015
Azərbaycan xalq nağılı "AĞ BABANIN NAĞILI"
Ş.Perro  " ÇƏKMƏLİ   PİŞİK  "
Q.Məsimov "TİLSİMLİ  MEŞƏ"
Q.Məsimov "MELODİYA"
Q.Məsimov " CIRTDANIN YENİ İL SƏRGÜZƏŞTLƏRİ
"

2016
V.İlyuxov  " OYAQ  GÖZƏL "
Q.Məsimov " ZƏNG "
"OYUQ" Studiyası  "OYAQ  GÖZƏL"
L.Bomon "GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT"
Ş.Perro "QIRMIZI  PAPAQ"
S.Sveyq "UNUDULMUŞ  KUKLA"
A.Məmmədov "QIŞ  NAĞILI"

2017
Rus xalq nağılı  " TURP "
S.Y.Marşak " PİŞİYİN  EVİ "
Rus xalq nağılı " DURNA  BALIĞI "
M.Seyidzadə "CIRTDAN"
A.Məmmədov "QIŞ  NAĞILI"