10 İL TALASSEMİYASIZ HƏYAT NAMİNƏ

10 İL TALASSEMİYASIZ HƏYAT NAMİNƏ

Müəllif   Səidə Haqverdiyeva
Rejissor  Cəmilə Allahverdiyeva


Tədbir  Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

UNİMA  Azərbaycan Milli Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə
05 fevral 2015-ci ildə keçirilmişdir.